Diumenge, passejada per la Llengua

L’ALGUER – En ocasió dels 11 anys del Centre Excursionista de l’Alguer, l’associació excursionista i cultural organitza la Passejada per la Llengua, un apuntament anual dedicat a la tutela del territori i la sua característica toponomàstica. Enguany l’apuntament és per diumenge 22 d’abril i el programa preveu una excursió de Port Agre a Punta del Lliri, que agafa el nom del lliri marí, Pancratium Marittimum, en flor en aqueix període. L’activitat acabarà a mitja tarda amb el bríndisi on los protagonistes sigueran los vins de la Cantina Social de Santa Maria La Palma que patrocina la manifestació. Lo trekking és gratuït, obert a tots, però és obligatòria l’asseguració per un dia, al cost de 2€. Per activar-la enviau nom, cognom, data i lloc de naixita entre la tarda de dijous 19 d’abril a cealguer@gmail.com. Se recorda als participants de posar botes de trekking i de portar aigua i pranzo al sac. Per totes les informacions relatives al trekking, visitau la pàgina http://blocs.mesvilaweb.cat/cealguer.

Il Centre Excursionista de l’Alguer festeggia gli 11 anni con la Passejada per la Llengua.

In occasione degli 11 anni del Centre Excursionista de l’Alguer, l’associazione escursionista e culturale organizza la Passejada per la Llengua, un appuntamento annuale dedicato alla tutela del territorio e la sua caratteristica toponomastica. Quest’anno l’appuntamento è fissato per domenica 22 aprile e il programma prevede un’escursione da Port Agre a Punta del Lliri, che prende il nome dal giglio marittimo, Pancratium Marittimum, in fiore in questo periodo. L’attività si concluderà in tardo pomeriggio con il brindisi in cui i protagonisti saranno i vini della Cantina Sociale di Santa Maria La Palma che patrocina la manifestazione. Il trekking è gratuito, aperto a tutti, ma è obbligatoria l’assicurazione giornaliera, al costo di 2€. Per attivarla inviare nome, cognome, data e luogo di nascita entro giovedì 19 aprile a cealguer@gmail.com. Si ricorda ai partecipanti di indossare scarpe da trekking e di portare acqua e pranzo al sacco. Per tutte le informazioni relative al trekking, visitare la pagina http://blocs.mesvilaweb.cat/cealguer.