Català a l’Alguer, futur amb molta història

ALGHERO – Debat El Català a l’Alguer, un futur amb molta història. Dimecres 7 de juny a les 19.00, al bar El Paraigua de Barcelona ha tengut lloc lo debat El Català a l’Alguer, un futur amb molta història, per conèixer la realitat sociolingüística a l’Alguer. Ha moderat Francesc Marco, historiador i membre de l’Executiva de la Plataforma per la llengua, associació que ha organitzat l’event. De l’Alguer ha participat Irene Coghene, laureada en dirit, coordinadora territorial de l’associació mateixa i membre fundador del Centre Excursionista de l’Alguer. S’és parlat de l’ús social de la llengua, partint de la sua experiència personal. Una llengua arribada més de 500 anys fa, que gosa d’oportunitats i vida social que li auguren un futur ben viu, amb criticitats ben clares, com recull l’InformeCAT17 -l’informe que elabora cada any la Plataforma per la Llengua per conèixer la salut del català. L’acte s’emmarca en el cicle de debats “Què me’n dius del domini lingüístic?” organitzat a Barcelona al 2017, per conèixer millor l’estat de la llengua als diversos territoris de parla catalana. Los altros apuntaments han vist protagonistes el periodista Aleix Renyé de Catalunya Nord, el dialectòleg Ramon Sistac de Lleida i l’activista cultural mallorquí Tomeu Martí, convidats de la Plataforma per la Llengua, una entitat amb més de 13.000 socis que treballa per promoure la llengua catalana.

——————————————————————————————————————

Dibattito El Català a l’Alguer, un futur amb molta història. Mercoledì 7 giugno alle 19:00, al bar El Paraigua de Barcelona si è tenuto El Català a l’Alguer, un futur amb molta història, per conoscere la realtà sociolinguisticha di Alghero. Ha moderato Francesc Marco, storico e membro della Giunta Esecutiva della Plataforma per la llengua, associazione che ha organizzato l’evento. Da Alghero a partecipato Irene Coghene, laureata in giurisprudenza e coordinatrice territoriale della stessa associazIone e membro fundatore del Centre Excursionista de l’Alguer. Si è parlato dell’uso sociale della lingua, partendo dalla sua esperienza personale. Una lingua arrivata più di 500 anni fa, que gode di opportunità e vita sociale che augurano un futuro ben vivo, con criticità ben chiare, come evidenzia l’InformeCAT17 – il rapporto che elabora ogni anno la Plataforma per la Llengua per conoscere la salute del catalano. La manifestazione fa parte del ciclo di dibattiti “Què me’n dius del domini lingüístic?” organizzato a Barcellona nel 2017, per conoscere al meglio lo stato della lingua nei diversi territori di lingua catalana. Gli altri appuntamenti hanno visto protagonisti il giornalista Aleix Renyé della Catalunya Nord, il dialettologo Ramon Sistac di Lleida e l’attivista culturale maiorchino Tomeu Martí, invitati dalla Plataforma per la Llengua, un’associazione con più di 13.000 soci che lavora per promuovere la lingua catalana

Nella foto l’incontro a Barcellona

S.I.