L’Alguer amb la Catalunya, dissabte Placa Municipi

L’ALGUER – Lo Comitat de Solidaritat amb Catalunya,  després de la sentència del Tribunal Suprem  espanyol  que ha condemnat per sedició 9 líders polítics i de l’associacionisme català a  penes que van dels 9 als 13 anys de presó, per haver organitzat les votacions pel referèndum per l’autodeterminació de l’1 d’octubre 2017, vol exprimir la pròpia solidaritat als presoners polítics condemnats i a tot lo pòpul català que de dos anys subeix l’acció repressiva del govern espanyol.

Lo Comitat de Solidaritat amb Catalunya  dóna suport amb la pròpria presència a la iniciativa del Municipi de l’Alguer, i convida totes les associacions culturals, los partits i moviments polítics, los representants de totes les entitats, a ésser presents dissabte 19 d’octubre  a les hores 11,20 en Plaça Municipi, per anar a la Sede de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya  i manifestar la pròpia solidaritat.

***                  ***                  ***

Il Comitato di Solidarietà con la Catalogna, a seguito della sentenza del Tribunale Supremo spagnolo che ha condannato per sedizione 9 leaders politici e dell’associazionismo catalano a pene che vanno dai 9 ai 13 anni di reclusione, per aver organizzato le votazioni per il referendum per l’autodeterminazione dell’1 di ottobre del 2017, intende esprimere la propria solidarietà ai prigionieri politici condannati e a tutto il popolo catalano che da due anni subisce l’azione repressiva del governo spagnolo.

Il Comitato di Solidarietà con la Catalogna da supporto con la propria presenza all’iniziativa del Comune di Alghero, e invita tutte le associazioni culturali, i partiti ed i movimenti politici, i rappresentanti di tutte le entità, a essere presenti sabato 19 ottobre, alle ore 11,20  in Piazza Municipio, per recarsi alla Sede  di Alghero  della Generalitat de Catalunya e manifestare la propria solidarietà.

S.I.