“L’activitat del grup de treball per la normativització de l’alguerés”, dissasbte la presentaciò de lo llibre

L’ALGUER – Dissabte 3 de febrer e les hores 18:00 en la sala del Quarter, siguerà presentat lo llibre de Francesc Ballone “L’activitat del grup de treball per la normativització de l’alguerés”; se tracta de un estudi fet de un grup de treball format de Carla Valentino, Giuseppina Pascalis, Guido Sari, Maria Grazia Salaris, Maria Grazia Fiori i del coordinador Francesc Ballone. Aqueix estudi i la publicació naix gràcies a la Consulta Civica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer on fins avui adhereixen Òmnium Cultural de l’Alguer, l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historico- Cultural de l’Alguer, Ateneu Alguerès, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Obra Cultural de l’Alguer, Plataforma per la llengua, Associació Cultural Cabirol, Associació Cultural Edicions de l’Alguer, Centre Excursionista de l’Alguer, Saber i Sabor, Coro Polifonico Algherese, i T.E.S.A. Sardegna. Lo llibre és coeditat de la Consulta i del Muncipi de l’Alguer que ha financiat l’obra editorial. La presència d’aqueix nou model de llengua escrita i del diccionari del català de l’Alguer rapresenten dos importants instruments per totes aquelles persones que volen emprar en forma escrita la nostra llengua, per les escoles, pels estudiosos i per les institucions, en primer lloc del Municipi de l’Alguer. Participaràn a la presentació lo Síndic de l’Alguer Mario Conoci, l’assessor a la Cultura Alessandro Cocco, lo president de la Consulta Stefano Campus, l’autor Francesc Ballone , lo grup de treball i l’editor Salvatore Izza.

Francesc Ballone és doctor en filologia catalana, autor de diversos estudis a damunt de l’alguerés i de publicacions pels minyons, docent de cursos per l’ensenyament del català de l’Alguer, és membre de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

____________________________________________________

L’ALGUER – Sabato 3 di febbraio alle ore 18,00 nella Sala del Quarter verrà presentato il libro di Francesc Ballone “L’activitat del grup de treball per la normativització de l’alguerés”; si tratta di uno studio realizzato da un gruppo di lavoro formato da Carla Valentino, Giuseppina Pascalis, Guido Sari, Maria Grazia Salaris, Maria Grazia Fiori e dal coordinatore Francesc Ballone. Questo studio e la pubblicazione nasce grazie alla Consulta Cívica per les polítiques lingüístiques del català de l’Alguer a cui sino ad oggi hanno aderito le associazioni Òmnium Cultural de l’Alguer, l’Associació per a la Salvaguarda del Patrimoni Historico- Cultural de l’Alguer, Ateneu Alguerès, Escola de Alguerés Pasqual Scanu, Obra Cultural de l’Alguer, Plataforma per la llengua, Associació Cultural Cabirol, Associació Cultural Edicions de l’Alguer, Centre Excursionista de l’Alguer, Saber i Sabor, Coro Polifonico Algherese, i T.E.S.A. Sardegna. Il libro è coeditato dalla Consulta e dal Municipio di Alghero che ha finanziato la pubblicazione. Questo lavoro propone un modello in lingua scritta integrativo rispetto a quello precedente elaborato nel 2003 da Luca Scala e adatta la variante algherese alle recenti novità normative adottate dall’Insititut d’Estudis Catalans, specialmente nell’ortografia catalana. La presenza di questo nuovo modello di lingua scritta e del dizionario del catalano di Alghero rappresentano due importanti strumenti per coloro che intendono utilizzare l’algherese nella forma scritta, ma anche per le scuole, per gli studiosi e per le istituzioni, in primo luogo per il Municipio di Alghero. Parteciperanno alla presentazione il Sindaco di Alghero Mario Conoci, l’assessore alla Cultura Alessandro Cocco, il presidente della Consulta Stefano Campus, l’autore Francesc Ballone, il gruppo di lavoro e l’editore Salvatore Izza.

Francesc Ballone è laureato in filologia catalana, è autore di diversi studi sul catalano di Alghero e di pubblicazioni per ragazzi, docente di corsi per l’insegnamento dell’algherese, è membro della sezione filologica dell’Institut d’Estudis Catalans.