Exhibició de Abre del Peix a la Festa dels Focs de Sant Joan

L’ALGUER – L’activitat és organitzada de l’Obra Cultural de l’Alguer, associació col·laboradora del CantAlguer, vencit del grup alguerés L’Alguer, 24 de juny. Abre del Peix s’és exhibit a la Festa dels Focs de Sant Joan, organitzada de l’Obra Cultural, associació col·laboradora del CantAlguer, Concurs per joves cantautors de l’Alguer, vencit del grup alguerés, amb la peça original “Mos resta sol la nit”, escrita i musicada de Michelangelo Corbia. Lo CantAlguer, ideat de Claudio Gabriel Sanna i organitzat de Plataforma per la Llengua, és dedicat a la promoció de la música en alguerés entre les noves generacions. L’Arbre del Peix és un grup pop-rock format dels musicistes algueresos Michelangelo Corbia (guiterra), Andrea Donapai (veu i guiterra), Ignazio Caruso (baix) i Sergio Intelisano (bateria). Aqueix projecte musical preveu peces originals amb líriques en alguerés, per portar envant la tradició musical de la ciutat. En aqueixa ocasió han presentat un inèdit, “Llumera o Alba”, que farà part del primer EP, un dels premis del concurs, que serà enregistrat en autunjo a la sala The Chicken Coop. La tardada al cortil de l’ex escola mitjada de Santa Maria La Palma és escomençada amb la conferència La Tradició del Foc en Sardenya i en lo Mediterrani, curada dels activistes culturals Carlo Sechi i Federico Francioni. L’activitat que renova una tradició que a l’Alguer s’era perduda i que del 1991 i és estada recuperada de l’Obra Cultural, era en col·laboració amb l’associació Impegno Rurale, Plataforma per la Llengua, Centre Cultural Antoni Nughes. Gosa del patrocini del Municipi de l’Alguer, de la Fondazione Alghero i de la Diputació de Barcelona i fa també part del calendari Alghero Experience.

 

Esibizione dell’Arbre del Peix alla festa Festa dels Focs de Sant Joan L’attività è organizzata dall’Obra Cultural, associazione collaboratrice del CantAlguer vinto dal gruppo algherese Alghero, 24 giugno. Arbre del Peix si è esibito alla Festa dels Focs de Sant Joan, organizzata dall’ Obra Cultural, associazione collaboratrice del CantAlguer, Concurs per joves cantautors de l’Alguer, vinto dal gruppo algherese, cin il brano originale “Mos resta sol la nit”, scritta e musicata da Michelangelo Corbia. Il CantAlguer, ideato da Claudio Gabriel Sanna e organizzato da Plataforma per la Llengua, dedicato alla promozione della musica in algherese tra le nuove generazioni. L’Arbre del Peix è un gruppo pop-rock formato dai musicisti algheresi Michelangelo Corbia (chitarra), Andrea Donapai (voce e chitarra), Ignazio Caruso (basso) e Sergio Intelisano (batteria). Questo progetto musicale prevede brani originali con liriche in algherese, per portare avanti la tradizione musicale della città. In questa occasione hanno presentato un inedito, “Llumera o Alba”, che farà parte del primo EP, un dei premi del concorso, che sarà registrato nel prossimo autunno presso la sala The Chicken Coop. La serata tenutasi presso il cortile dell’ex scuola media di Santa Maria La Palma è iniziata con la conferenza La Tradició del Foc en Sardenya i en lo Mediterrani, curata dagli attivisti culturali Carlo Sechi e Federico Francioni. L’attività che rinnova una tradizione che ad Alghero si era persa e che dal 1991 è stata recuperata dall’Obra Cultural, era in collaborazione con l’associazione Impegno Rurale, Plataforma per la Llengua, Centre Cultural Antoni Nughes. Gode del patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e della Diputació de Barcelona e fa parte anche del calendario Alghero Experience.