Alghero-Barcellona: lettera di Bruno

ALGHERO – La cancellazione dei collegamenti aerei tra Alghero e la Catalogna è una delle cose più tristi e allo stesso tempo gravi avvenute negli ultimi anni. Non esclusivamente per la sostanza, ma soprattutto per la forma. Un taglio anche simbolico cordone ombelicale che lega culturalmente, a partire dalla lingua, la Riviera del Corallo alla fascia costiera opposta del Mediterraneo. C’è poco da fare i trasporti sono tutto per mantere in vita poi gli altri aspetti positivi che in questi anni si sono sviluppati grazie alla presenza della sede della Generalitat. Ma ancora oggi non ci sono notizie di tratte tra Alghero e Barcellona.

Ed è cosi che il sindaco ha inviato due lettere, in italiano e catalano di Alghero, al Presidente della Generalitat di Catalunya, Carles Puigdemont i Casamajó e al Presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru. “La paventata cancellazione dei collegamenti aerei tra Alghero e Girona rischia di vanificare i proficui rapporti culturali, economici e turistici costruiti con lungimiranza e fatica negli anni tra la Catalogna e la Sardegna” scrive il primo cittadino di Alghero, chiedendo ai due Presidenti “uno sforzo eccezionale affinché si possano trovare opportune soluzioni per potenziare i trasporti e garantire la libera circolazione delle persone con culture così vicine e ricche di storia”.

Nella foto l’aeroporto di Girona

S.I.

LA LETTERA IN CATALANO DI ALGHERO:

L’Alguer, 28 de gener 2016

M.H.S. Dr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

M.H.S. Prof. Francesco Pigliaru
President Regió Autònoma de Sardenya

Obj.: Vols entre l’Alguer i Girona

Benvolguts Presidents,
la temida cancel·lació dels vols entre l’Alguer i Girona amenaça les profícues relacions culturals, econòmiques i turístiques construïdes amb previsió i esforç ja de diversos anys entre Catalunya i Sardenya. És per aqueix motiu que escriv aquesta carta, conscients de l’empenyo i del compromís que de sempre lliguen aquestos dos territoris, demanant un esforç excepcional perquè puguem trobar solucions adequades per millorar i potenciar el transport i garantir la lliure circulació de les persones que tenen un lligam cultural i històric així estret. En aquestos anys són estades diverses les iniciatives en àmbit eno gastronòmic, turístic, lingüístic i econòmic que han encoratjat l’empresa i favorit els intercanvis culturals entre Sardenya i Catalunya.
És un lligam que la ciutat de l’Alguer ha reforçat amb la seu institucional del Govern de la Generalitat en Itàlia, única al País i a Roma, enfortit amb l’agermanament amb la ciutat de Tarragona, Balaguer i amb Palma de Mallorca. Relació sempre més estreta i forta gràcies sobretot a l’ús de la llengua catalana: la ciutat de l’Alguer és una ísola lingüística en la pròpia variant algueresa, reconeguda de la República Italiana i de la Regió Sardenya com llengua minoritària.
És també gràcies als col·legaments i als enllaços aeris actius amb freqüència també quotidiana, que han encoratjat els intercanvis i les relacions econòmiques ajudant el comerç i el turisme. Amb la ciutat de Barcelona i el Govern Català se són realitzades amb èxit positiu diverses activitats i projectes per a les escoles de tots els nivells i se són instaurades relacions importants entre numeroses associacions culturals sardes, alguereses i catalanes.
Só segur que diversos i vàlids elements mos portaran a treballar junts per trobar les sinergies adequades per crear un sistema i trobar una solució en un moment econòmic delicats per a tots els països europeus, però ple d’oportunitats.
Cordialment,
Mario Bruno
Sìndic de l’Alguer