Segon apuntament del cicle de projeccions dels vídeos del Concurs “Arrés és!”

L’ALGUER – Dijous 23 de febrer del 2023, a les sis i mitja de la tarda, en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, al carrer de La Marmora, 64, tenguerà lloc lo segon apuntament del cicle de projeccions dels vídeos del Concurs de vídeos en alguerés “Arrés és!”. Durant la tardada, coordinada de Michele Canu i amb la presència de qui ha contribuït a la realització dels filmats, sigueran projectats dos vídeos que han participat a la primera edició del Concurs: “Enmig del junivert” realitzat de Luana Brunori, que veu com a actors los “vells” de la Residència per Ancians; i “L’Aeroplà”, realitzat de l’Ateneu Alguerès.

A dins del cicle de projeccions, ideat en ocasió dels deu anys de la primera edició de “Arrés és!” sigueran projectats los vídeos que han participat a les tres edicions del Concurs de vídeo en alguerés. Concurs nat amb la finalitat de estimolar l’ús de l’alguerés en una forma de expressió moderna i a la portada també dels més joves.
Recordem que les projeccions tengueran lloc cada dues setmanes, sempre de dijous a les sis i mitja de la tarda, en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer. L’entrada és llibre i oberta a tots.

*** *** ***

Giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 18.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di proiezioni dei video del Concorso di video in algherese “Arrés és!”.

Durante la serata, coordinata da Michele Canu e con la presenza di chi ha contribuito alla realizzazione dei filmati, saranno proiettati due video che hanno partecipato alla prima edizione del Concorso: “Enmig del junivert” realizzato da Luana Brunori, che vede nel ruolo di attori i “vecchi” della Residenza per Anziani; e “L’Aeroplà”, realizzato dall’Ateneu Alguerès.

All’interno del ciclo di proiezioni, ideato in occasione dei 10 anni dalla prima edizione di “Arrés és!” saranno proiettati i video che hanno partecipato alle tre edizioni del Concorso di video in algherese. Concorso nato con lo scopo di stimolare l’uso dell’algherese in una forma di espressione moderna e alla portata anche dei più giovani.

Ricordiamo che le proiezioni si terranno con cadenza bisettimanale, sempre di giovedì alle ore 18.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer. L’ingresso è libero e aperto a tutti.