Reprenen les projeccions dels vídeos del Concurs “Arrés és!”

ALGHERO – Després de la pausa per Pasqua reprenen les projeccions dels vídeos del Concurs “Arrés és!”. Dijous 20 d’abril, a les set i mitja de la tarda, en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, al carrer de La Marmora, 64, tenguerà lloc lo quart apuntament del cicle de projeccions. Protagonistes de la tardada dos vídeos que han participat a la tercera edició del Concurs: Una Gruta de sòmiu de Giampiero Mulas i Paolo Priami, guanyador de la secció “Professionistes”; i La Mare de Déu de Queralt de Dolores Serra, guanyador de la secció “No Professionistes”. A la tardada, coordinada de Michele Canu, sigueran presents autors i actors dels dos vídeos. Recordem que lo Concurs de Vídeos en alguerés “Arrés és!” és nat per estimular l’ús de l’alguerés en una manera més moderna i a mesura sobretot dels més joves.
Les projeccions tengueran lloc cada dijous a les set i mitja de la tarda en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer. L’entrada és llibre i oberta a tots.

*** *** ***
Dopo la pausa pasquale ricominciano le proiezioni dei video del Concorso “Arrés és!”. Giovedì 20 aprile, alle ore 19.30, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64, si terrà il quarto appuntamento del ciclo di proiezioni.
Protagonisti della serata due video che hanno partecipato alla terza edizione del Concorso: Una Gruta de sòmiu di Giampiero Mulas e Paolo Priami, vincitore della sezione “Professionisti”; e La Mare de Déu de Queralt di Dolores Serra, vincitore della sezione “Amatori”. Alla serata, coordinata da Michele Canu, saranno presenti autori e attori dei due video.
Ricordiamo che il Concorso di Vídeo in algherese “ Arrés és!” è nato per stimolare l’uso dell’algherese in una maniera moderna a misura sopratutto dei più giovani.
Le Proiezioni si terranno ogni giovedì alle 19.30 nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer. L’ingresso è libero e aperto a tutti.