Presentat el programa del Dia Mundial del Llibre i de la Rosa

L’ALGUER – Ehir matí hem realitzat la roda de premsa a l’Institut Alberghiero de l’Alguer amb la presència del síndic de l’Alguer, Mario Conoci, l’assessor al Turisme i Cultura, Alessandro Cocco, el responsable de l’Ofici de la Generalitat a l’Alguer, Gustau Navarro, el dirigent escolàstic Vincenzo Scano i Vittorio Nonis de la llibreria Il Labirinto, per presentar el programa del Dia Mundial del Llibre i de la Rosa, que se celebrarà com cada any durant els dies 22 i 23 d’abril a l’Alguer.
Es tracta d’un calendari ric d’actes culturals i presentacions de llibres: vint-i-vuit activitats programades durant aquesta setmana dedicada al llibre i a la cultura on a més de la col·laboració de la Fondazione Alghero, col·laboren nombroses associacions culturals i l’historiador Tonino Budruni, conjuntament amb el Centre Comercial Natural “Al Centro Storico”.
EL Sant Jordi a l’Alguer agrupa 28 activitats culturals importants i interessants a tots els grups d’edat, voldríem però fer especial referència a l’activitat realitzada conjuntament entre la Generalitat Catalunya i el Municipi de l’Alguer, on presentarem un joc dedicat als minyons algueresos per incentivar la seva coneixença del català de l’Alguer. El Dissabte 22 d’abril a les 12.30 h, a la Torre de Sulis – organitzat per l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern de Catalunya a Itàlia, el Municipi de l’Alguer i la llibreria Il Labirinto Mondadori. Presentació del joc per criatures 𝙇𝙤𝙨 𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡𝙨, memory en alguerès, editat per l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP).

Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa presso l’Istituto Alberghiero di Alghero alla presenza del sindaco di Alghero, Mario Conoci, dell’assessore al Turismo e Cultura, Alessandro Cocco, del responsabile dell’Ufficio della Generalitat di Catalogna ad Alghero, Gustau Navarro, il dirigente scolastico Vincenzo Scano e Vittorio Nonis della libreria Il Labirinto, per presentare il programma della Giornata Mondiale del Libro e della Rosa, che come ogni anno si celebrerà il 22 e 23 aprile ad Alghero.
È un ricco calendario di eventi culturali e presentazioni di libri: ventotto attività in programma durante questa settimana dedicata al libro e alla cultura dove, oltre alla collaborazione della Fondazione Alghero, partecipano numerose associazioni, insieme a il Centro Commerciale Naturale “Al Centro Storico”.

Sant Jordi a l’Alguer riunisce 28 attività culturali importanti e interessanti per tutte le fasce d’età, ma ci teniamo a segnalare in particolare l’attività svolta congiuntamente dalla Generalitat de Catalunya e dal Comune di Alghero, dove presenteremo un gioco dedicato ai bambini di Alghero per favorire la loro conoscenza del catalano di Alghero. Sabato 22 aprile alle 12:30 | presso la Torre di Sulis – a cura dell’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia, del Comune di Alghero e della Libreria Il Labirinto Mondadori. Presentazione del gioco per bambini Los Animals, un memory algherese editato di EADOP Publicacions de la Generalitat)