L’Òmnium Cultural presenta lo llibre de Carla Valentino Cullera de Taula. La cuina de casa mia.

-L’ALGUER – Divendres 27 de gener, a les sis de la tarda, en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, carrer de La Marmora, 64, a l’Alguer, venguerà presentat lo llibre de Carla Valentino Cullera de Taula. La cuina de casa mia.

Cullera de taula és un llibre de receptes que però, en realtat, vol ésser un llibre de llengua, o millor, un llibre en lo qual la llengua és l’ingredient principal i imprescindible. Pensat per recuperar un lèxic familiar que, a poc a poc, s’està perdent. I també per transmitir, en forma escrita, lo que de sòlit se transmitiva sol oralment. És important que una llengua se parli. Però és important també que una llengua s’escrivi i que se lligi!

Aqueixa no és la primera publicació de l’autora amb receptes de cuina emprades per fer divulgació de l’alguerés. Ja al 2019, al 2020 i al 2021, ha realitzat, per l’Òmnium Cultural de l’Alguer, lo Calendari en alguerés amb les receptes.

Carla Valentino és vicepresidenta de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, és ensenyant de alguerés, traductora i autora. Oltres a diverses traduccions per entitats públiques i privades, ha traduit integralment en alguerés de la llengua original obres literàries coneixudes com Lo Petit Príncip de Antoine De Saint-Exupéry, Història d’una lloca marina i de la gata que li ha emparat a volar, de Luis Sepúlveda i L’home que plantava arbres, de Jean Giono, totes tres publicades de Papiros Edicions, de Núoro.

Cullera de Taula és estat publicat de Edicions del Sol per l’Òmnium Cultural de l’Alguer i fa part del projecte “Valorizzazione del catalano di Alghero e sue potenzialità sociali, culturali ed economiche” cofinanciat de la Fondazione di Sardegna.

La presentació del llibre és organitzada de l’Òmnium Cultural de l’Alguer amb la col·laboració de l’Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya i és oberta al públic.

De dissabte 28 de gener del 2023 lo llibre se pot trobar, oltres que en la sede de l’Òmnium Cultural de l’Alguer, en les llibreries de la ciutat.

 

COMUNICATO STAMPA

 

Venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 18, nella sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, in via La Marmora, 64, ad Alghero, sarà presentato il libro di Carla Valentino Cullera de Taula. La cuina de casa mia. Cullera de taula è un libro di ricette che però, in realtà, vuole essere un libro di lingua, o meglio, un libro in cui la lingua è l’ingrediente principale e imprescindibile. Pensato per recuperare un lessico familiare che, pian piano, si sta perdendo. Ed anche per tramandare, in forma scritta, ciò che di solito si tramandava solo oralmente. È importante che una lingua si parli. ma è altretanto importante che la una lingua si scriva e che si legga!

Questa non è la prima pubblicazione di ricette di cucina utilizzate per divulgare l’algherese. Già nel 2019, nel 2020 e nel 2021, ha realizzato, per l’Òmnium Cultural de l’Alguer, il Calendari en alguerés con le ricette.

Carla Valentino è vicepresidente dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, insegnante di algherese, traduttrice e autrice. Oltre a varie traduzioni per enti pubblici e privati, ha tradotto integralmente dalla lingua originale note opere letterarie come Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry, Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare, di Luis Sepúlveda e i L’uomo che piantava alberi,  di Jean Giono, tutte e tre pubblicate da Papiros Edizioni, di Nuoro.

Cullera de Taula è stato pubblicato da Edizioni del Sole per l’Òmnium Cultural de l’Alguer e fa parte del progetto culturale “Valorizzazione del catalano di Alghero e sue potenzialità sociali, culturali ed economiche” cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna.

La presentazione del libro è organitzzata dall’Òmnium Cultural de l’Alguer con la collaborazione dell’Ufficio di Alghero della Generalitat de Catalunya ed è aperta al pubblico.

Da sabato 28 gennaio il libro sarà disponibile, oltre che presso la sede dell’Òmnium Cultural de l’Alguer, anche nelle librerie della città.