La Festa de Les Maries, programació religiosa i civil

L’ALGUER – Lo Comitat de N.S. de l’Esperança convida a partecipar a la Festa de Les Maries, que torna amb una intensa programació religiosa i civil.
Del 5 al 7 de setembre, l’apuntament a la iglésia medieval de Nostra Senyora de l’Esperança, al camí l’Alguer-Bosa (SP105 – Km 6) és a a les hores 18:00 pel tridu de preparació a la festa.
Dijous 7, lo programa continua a les hores 20.00 amb la competició gastronòmica “Los dolços de la tradició algueresa”a cura de l’associació cultural Saber i Sabor, presentada del director artístic Ignazio Chessa. Per les inscripcions contactau los números 3495748449 i 3473455464. A les 21.30, karaoke amb Manuel Maltana.
Lo dia de Les Maries, divendres 8, a les hores 9.00 i 10.30, tenguràn lloc les Santes Misses, mentres a les hores 18:00, és prevista la Missa Solemne, presidida del Bisbe Mons. Mauro Maria Morfino, a seguir la Processió amb la benedicció dels camps, acompanyada de la Banda Musical A. Dalerci.
A les 20.30 obrirà la tardada curada de la Plataforma per la Llengua, l’intervent musical de Àngel Maresca “Lo Barber”, a seguir a les 21.00, l’espetacle Mans Manetes. L’Alguer: Paraules Cançons i Veus de Minyons, interpretat dels minyons i minyones de la Coral Mans Manetes, dirigida del Mestre Claudio Gabriel Sanna i acompanyada dels musicistes Claudio Gabriel Sanna (guiterra), Salvatore Maltana (contrabaix), Dario Pinna ( violí), Paolo Zuddas (percussions). A conclusió, animació musical a cura de Àngel Maresca “Lo Barber”.
Una programació atuada a la cultura i llengua catalana de l’Alguer, en un espaci de autentica fe i algueresitat.
La festa és organitzada del Comitat 2023, amb el patrocini del Municipi de l’Alguer i de la Fondazione Alghero.

—————————————–

Il 7 e 8 settembre, appuntamento con la Festa de les Maries
Alghero, 4 Settembre 2023.
Il Comitato di N.S. della Speranza, invita alla partecipazione alla Festa de Les Maries, riproposta attraverso un’intensa pragrammazione religiosa e civile.
Dal 5 al 7 Settembre, l’appuntamento presso la chiesa medievale di Nostra Signora della Speranza, sulla strada Alghero-Bosa (SP105 – Km 6) é alle ore 18.00 per il Triduo di preparazione alla festa.
Giovedì 7, il programma continua alle ore 20.00 con la gara gastronomica “Los dolços de la tradició algueresa” a cura dell’associazione culturale Saber i Sabor, presentata dal direttore artistico Ignazio Chessa. Per le iscrizioni, contattate i numeri 3495748449 e 3473455464. Alle 21.30, karaoke con Manuel Maltana.
Il giorno di Les Maries, venerdì 8, alle ore 9.00 e 10.30, avranno luogo le Sante Masse, mentre alle ore 18.00, è prevista la Messa Solenne, presieduta del Vescovo Monsignor Mauro Maria Morfino, seguita dalla processione con la benedizione dei campi, accompagnata dalla Banda Musicale A.Dalerci.
Alle 20.30, aprirà la serata curata dalla Plataforma per la Llengua, l’intervento musicale di Angelo Maresca “Lo Barber”, a seguire alle ore 21.00, lo spettacolo Mans Manetes. L’Alguer: Paraules Cançons i Veus de Minyons, interpretato dai bambini e bambine della Coral Mans Manetes, diretti dal Maestro Claudio Gabriel Sanna e accompagnati dai musicisti Claudio Gabriel Sanna (chitarra), Salvatore Maltana (contrabasso), Dario Pinna (violino), Paolo Zuddas (percussioni).
A conclusione, animazione musicale a cura di Angelo Maresca “Lo Barber”.
Una programmazione attenta alla cultura e lingua catalana di Alghero, in uno spazio di autentica algheresità