Projectat a Ribes L’Alguer: un pentagrama com un carrer

Plataforma per la Llengua ha organitzat a Ribes, al Garraf, la projecció del documentari
sobre la situació del català a l’Alguer. La projecció ha comptat de la presència de Roger
Cassany, director del documentari, i Irene Coghene, delegada de Plataforma per la Llengua
a l’Alguer
Aqueix dimarts, 13 de setembre, Plataforma per la Llengua i l’Entitat Social i Esportiva GER han
organitzat una projecció del documentari L’Alguer: un pentagrama com un carrer al municipi
garrafenc de Ribes (Catalunya). L’acte ha comptat dels intervents de Roger Cassany, director del
documentari, i Irene Coghene, delegada de Plataforma per la Llengua a l’Alguer.
Lo documentari datat l’any 2018 i s’aproxima al paper que juga la cançó algueresa en lo
manteniment de la llengua catalana a la ciutat. Mentre en los darrers cinquanta anys l’ús del català
ha perdut terrè a l’Alguer i la transmissió generacional de la llengua és en disminució, lo català
encara és important en les cançons populars, que continuen essent assai vives. Per això, les
cançons són una de les esperances més grans pel futur de la llengua i lo documentari se
pregunta si la poden salvar.
Cassany i Coghene són intervenguts després de la projecció per explicar com és anat lo procés
de producció, rodatge i presentació del documental, que és estat impulsat conjuntament amb el
llibre-disc Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons. Totes dues iniciatives
han donat una espenta sense precedents a l’ús del català entre la populació més jove de la ciutat i
tants catalanoparlants de la resta del domini lingüístic han redescobert l’Alguer.
A més de parlar del documentari, Irene Coghene també ha explicat qual és la situació actual de la
llengua a la ciutat i la feina que, de diversos anys, porta envant Plataforma per la Llengua a
través dels voluntaris i d’una delegació pròpia.
L’acte de dimarts forma part de la programació especial de celebració del 50è aniversari del GER,
una associació ribetana que s’és destacada per la defensa i la promoció de la llengua catalana
durant mig segle, i que ha impulsat iniciatives com lo Festival de Música Electrònica i Experimental
Aborigen FONA.


L’Alguer: un pentagrama con un carrer proiettato a Ribes
Plataforma per la Llengua ha organizzato a Ribes, a la zona del Garraf, la proiezione del
documentario sulla situazione del catalano ad Alghero. Per la proiezione, presenti Roger
Cassany, regista del documentario, ed Irene Coghene, delegada de Plataforma per la
Llengua a l’Alguer
Martedì scorso, 13 settembre, Plataforma per la Llengua e l’Entitat Social i Esportiva GER hanno
organitzato la proiezione del documentario L’Alguer: un pentagrama com un carrer al municipi del
Garraf, Ribes (Catalogna). L’evento ha visto l’intervento di Roger Cassany, regista del
documentario, ed Irene Coghene, delegata della Plataforma per la Llengua a l’Alguer.
Il documentaio è datato nel 2018 e racconta il ruolo della canzone algheresa per il mantenimento
della lingua catalana in città. Mentre negli ultimi cinquanta anni l’uso del catalano ha perso terreno
ad Alghero e la trasmissione generazionale della lingua è in diminuzione, il catalano è ancora
presente nelle canzioni popolari, che continuano ad essere molto vive. Per questo motivo, le
canzoni sono una delle speranze più grandi per il futuro della lingua e il documentario si domanda
se la possono salvare.
Cassany e Coghene sono intervenuti dopo la proiezione per spiegare come sono andate le

riprese, la produzione e la presentazione del documentario, che è stato creato insieme con i libro-
disco Mans Manetes. L’Alguer: paraules, cançons i veus de minyons. Entrambe le iniziative hanno

dato un impulso senza precedenti all’uso del catalano tra gli algheresi piú giovani e molti
catalanoparlanti delle altre zone del dominio linguistico hanno riscoperto Alghero.
Oltre a parlare del documentario, Irene Coghene ha parlato della situazione attuale della lingua in
città e del lavoro che, da diversi anni, conduce Plataforma per la Llengua attraverso i voluntari e la
sua delegazione.
L’evento di martedì fa parte di una programmazione speciale per la celebrazione del 50°
anniversario del GER, un’associazione ribetana che si è distinta per la difesa e la promozione della
lingua catalana durante mezzo secolo, e che ha creato tante iniziative come il Festival de Música
Electrònica i Experimental Aborigen FONA.